Åsa Kron

Diplomerad återhämtningsterapeut & coach

Jag är diplomerad återhämtningsterapeut, specialiserad på utmattning och stressrelaterad ohälsa och jag arbetar med återhämtningsterapi, samtalsstöd och coaching.

Jag har själv varit utmattad och gått igenom olika livskriser och har en unik erfarenhet med mig som gör att jag har stor förståelse och kunskap om utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Jag vet vad det innebär att tappa bort sig själv, sitt minne och när tankarna snurrar men jag vet också att med rätt hjälp och verktyg går det att vända motgång till en medgång och bli frisk.

Som återhämtningsterapeut vill jag hjälpa, vägleda och stötta människor som har utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa att finna balans i livet.

För mig var återhämtningsterapi den pusselbiten i livet som jag fattades och det bästa jag har gjorde var att ta hjälp och jag vill förmedla detta till andra med utmattningssymtom.