Känner du dig stressad, fast i en negativ spiral och full av orostankar?

Hos Balanceliving, genom samtalsterapi får du kunskap och verktyg som du behöver för att göra en hållbar förändring, som passar dig och din situation. 

Åsa_Kron_samtalsterapeut_återhämtningsterapeut

Livet är som en bergochdalbana och ibland stöter vi på olika utmaningar och svårigheter. Ibland kan vi själva hitta tillbaka till en bra plats i livet och få balans men då och då stöter vi på sånt som är svårt att hitta till rätta på egen hand. En utmattning eller stressrelaterad ohälsa är något som kan vara svårt att lösa själv och då kan det vara givande att träffa någon som är utomstående, som en terapeut. Då får du stöd, hjälp och verktyg genom återhämtningsterapi för att förstå dina känslor, tankar och det som stressar dig. Tillsammans kan ni hitta nya vägar framåt för långsiktigt välmående. 

På Balanceliving kan du får hjälp med:

Gratis "lära känna samtal"

Coachande terapisamtal

Återhämtning i grupp

Samtalsterapi_grupp

Gratis kunskap & övningar

Workshop

Workshop_stresshantering

Kurs

Kurs_i_stresshantering

Så går det till att anlita mig på Balanceliving

Steg ett

För att du ska känna dig trygg, känna tillit och för att vi ska se hur jag kan hjälpa dig, erbjuder jag ett gratis ”lära känna samtal” via telefon eller online på 30 minuter utan förbindelser.

Steg två

Du tar sedan beslut om fortsatt samtalsstöd och vi lägger upp en plan som passar dig, för att du genom återhämtningsterapi ska må bättre och få mer balans i din tillvaro.

Steg tre

Under våra samtal står du i centrum och får hjälp med att förstå helheten (kropp, knopp & kost) för att få en helhetsbild över vad du behöver för att må bättre och förbättra din livskvalitet. 

Låt oss lära känna varandra

Det är jag som är Åsa Kron och jag arbetar med återhämtningsterapi, samtalsstöd och coachning. Jag är diplomerad återhämtningsterapeut, specialiserad på utmattning och stressrelaterad ohälsa. 

Mitt mål med Balanceliving är att hjälpa, vägleda och stötta dig som har utmattningsymtom och stressrelaterad ohälsa att finna balans i livet. 

Jag vill skapa en trygg miljö och ge dig hjälp och verktyg för att vända motgång till medgång och hitta vägar för att skapa ett bättre välmående. 

Åsa_Kron_samtalsterapeut_återhämtningsterapeut
Balanceliving_Förebygg_utmattning_gratis_guide

Gratis guide:

Förebygg utmattning

5 av mina bästa råd för att förebygga utmattning

Balanceliving_Mindful_art_gratis_pdf

Gratis pdf:

Mindful art

Det du behöver för att ta första steget och prova mindful art