Varmt välkommen till

Balanceliving

Återhämtningsterapi 
– Återhämtning innan, under och efter utmattning

Återhämtningsterapi, återhämtningsterapeut

Livet är som en bergochdalbana och ibland stöter vi på olika utmaningar och svårigheter. Ibland kan vi själva hitta tillbaka till en bra plats i livet och få balans men då och då stöter vi på sånt som är svårt att hitta till rätta på egen hand. En utmattning eller stressrelaterad ohälsa är något som kan vara svårt att lösa själv och då kan det vara givande att träffa någon som är utomstående, som en terapeut. Då får du stöd, hjälp och verktyg genom återhämtningsterapi för att förstå dina känslor, tankar och det som stressar dig. Tillsammans kan ni hitta nya vägar framåt för långsiktigt välmående. 

På Balanceliving kan du få hjälp med:

Gratis "lära känna samtal"

Coachande terapisamtal

Återhämtning i grupp

Återhämtningsterapi i grupp

Gratis inspiration & resurser

Workshop

Återhämtningsterapi samtalsterapi workshop

Kurs

Återhämtningsterapi samtalsterapi kurser

Så går det till att anlita mig

1

För att du ska känna dig trygg, känna tillit och för att vi ska se hur jag kan hjälpa dig, erbjuder jag ett gratis ”lära känna samtal” via telefon eller online på 30 minuter utan förbindelser.

2

Du tar sedan beslut om fortsatt samtalsstöd och vi lägger upp en plan som passar dig, för att du genom återhämtningsterapi ska må bättre och få mer balans i din tillvaro.

3

Under våra samtal står du i centrum och får hjälp med att förstå helheten (kropp, knopp & kost) för att få en helhetsbild över vad du behöver för att må bättre och förbättra din livskvalitet. 

Låt oss lära känna varandra

Återhämtningsterapi, återhämtningsterapeut

Jag heter Åsa Kron och jag arbetar med återhämtningsterapi, samtalsstöd och coachning. Jag är diplomerad återhämtningsterapeut, specialiserad på utmattning och stressrelaterad ohälsa. 

Mitt mål är att hjälpa, vägleda och stötta dig som har utmattningsymtom och stressrelaterad ohälsa att finna balans i livet. 

Mitt mål är att skapa en trygg miljö och ge dig hjälp och verktyg för att vända motgång till medgång och hitta vägar för att skapa ett bättre välmående. 

Kom i kontakt

Telefon

0728-884574

Mailadress

asa@balanceliving.se