Återhämtningsterapi -återhämtning vid utmattning

Känner du dig stressad eller utmattad? 

Tar vardagslivet ibland över och får glädjen att försvinna?

Går du och bär på något som tynger dig?

Du ska veta att hjälp finns att få och att du är värd att må bättre. 

Återhämtningsterapi
-återhämtning vid utmattning

Så går det till att anlita mig

Healthy body, quiet mind and open heart.
1

För att du ska känna dig trygg, känna tillit och för att vi ska se hur jag kan hjälpa dig, erbjuder jag ett gratis “lära känna samtal” via telefon eller online på 30 minuter utan förbindelser. 

2

Du tar sedan beslut om fortsatt samtalsstöd och vi lägger upp en plan som passar dig, för att du genom återhämtningsterapi ska må bättre och få mer balans i din tillvaro.

3

Under våra samtal står du i centrum och får hjälp med att förstå helheten (kroppen, knoppen & kosten) för att få en helhetsbild över vad du behöver för att må bättre och förbättra din livskvalitet. 

När du släpper ut det som tynger, ger du plats för sådant som lättar.

-Tomas Gunnarsson

Låt oss lära känna varandra

Jag heter Åsa Kron och jag arbetar med återhämtningsterapi, samtalsstöd och coachning. Jag är diplomerad återhämtningsterapeut, specialiserad på utmattning och stressrelaterad ohälsa. 

Att jag själv har varit utmattad och gått igenom olika livskriser och har gett mig en unik erfarenhet  som gör att jag har stor förståelse och kunskap om utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. 

Jag vet vad det innebär att tappa bort sig själv, sitt minne och när tankarna bara snurrar men jag vet också att med rätt hjälp och verktyg går det att vända motgång till en medgång och bli frisk.

Som återhämtningsterapeut vill jag hjälpa, vägleda och stötta dig som har utmattningsymtom och stressrelaterad ohälsa att finna balans i livet. Min förhoppning är att stoppa utmattningen innan man kraschar hårt in i den tråkiga väggen och hjälpa dig som har kraschat in i den, ur och mot ett bättre välmående. 

För mig var återhämtningsterapi den pusselbiten i livet som jag fattades och det bästa jag har gjort är att samtala med en återhämtningsterapeut. Därför vill jag förmedla och hjälpa andra som har utmattningssymtom och stressrelaterad ohälsa att må bättre. 

Boka ett gratis "lära känna samtal"

Låt återhämtningsterapi vara början på din resa mot ett mer balanserat välmående .

Kom i kontakt

Telefon

0728-884574

Mailadress

asa@balanceliving.se