Att bli utmattad eller utbränd är att gå igenom en livskris

– Men också en nystart på resten av livet.

Det som man trodde skulle vara definitivt och detsamma hela livet, kastas omkull när man blir utmattad och inget är som det var tidigare. Hjärnan arbetar på högvarv för att försöka komma på en lösning på problemet, vilket vi upplever utmattningen som och detta gör oss endast mer utmattade. 

De symtom som man kan upplevas vid utmattning är till exempel extrem trötthet, förvirring, glömska eller smärtor i kroppen och det kan inte mätas med ett enkelt blodprov och många av oss känner oss därför ifrågasatta. 

Att bli utmattad är en sjukdom som inte syns utanpå men som ändå känns väldigt mycket på insidan.  Vi är många som varit utmattade och upplevt känslan som kan vara fruktansvärt jobbig. Vi är också många som blivit ifrågasatta, fått slåss med försäkringskassa eller på andra sätt blivit besvikna eller stått ensamma utan hjälp i denna utsatta situation. 

Även om man varit igenom något tufft, något som känns obeskrivbart ibland, så är vi också många som fått förmånen att börja om och omvärdera våra liv med massor av nya erfarenheter i bagaget, efter en utmattning. 

Ofta är de personerna som blir utmattade högpresterande, drivna och med massor av projekt och livslust. Helt plötsligt orkar man ingenting och vi blir beordrade att vila och våra prestationer har inte längre ett forum att uttrycka sig igenom. Många är högkänsliga och saknar verktyg och kunskap för att hantera detta. 

Samhället snurrar på i rasande fart. Vi har gått ifrån att bara vara nåbara när vi är på jobb eller hemma till ett konstant informationsflöde i sociala medier. Detta är extremt jobbigt för vår hjärna och kropp.  

Hjärnan får aldrig ta en paus. 

Människan är uppbyggd av en kropp och en själ (medvetandet). Vi alla är medvetna om att vi behöver ta hand om våra kroppar. Det gör vi genom träning och en bra balanserad kost. 

Tyvärr slarvar vi mycket med de när stressen blir värre. 

Vad gör vi för att ta hand om själen? (medvetandet) 

Vi pressar våra sinnen och vårt medvetande till max när vi utsätter oss för konstanta informationsflöden, beslut, tyckande, tänkande och andra utmaningar. 

Precis som kroppen behöver återhämta sig efter ett hårt träningspass, behöver sinnet tid för återhämtning. 

Det kan vara svårt att vila bort detta mer eller mindre konstanta stresspåslag. Men kroppen är så finurligt byggd att den har ett stressystem och ett vilosystem. Vilosystemet balanserar upp stressystemet och hjälper till vid återhämtning. Men vilosystemet kräver olika tekniker för att det ska aktiveras. Ligga på soffan och kolla på mobilen är tyvärr inte en framgångsrik teknik.  

För att vi ska återhämta oss behöver vi alltså aktivera vårt vilosystem för att balansera upp vårt stressystem. 

Det finns flera olika tekniker för att aktivera vilosystemet och dessa kan vi använda som en naturlig del i våra liv, precis som vi gör när vi väljer kost eller tränar vår fysiska kropp. Dessa tekniker frisätter oxytocin, det hjälper hjärnan att stilla det pågående tankearbetet och det ger ett inre lugn på flera plan. 

Att lära sig dessa tekniker och därigenom lära sig ta hand om sin själ (medvetandet) och sinnet gör att vi kan utveckla balans i livet mellan stressfyllda perioder, vardagliga händelser och perioder av vila och återhämtning.