Stress är i grunden någonting som är bra för oss och den hjälper oss i olika situationer att få extra kraft till att kunna genomföra något som är utöver det vanliga för oss. Långt bakåt i tiden kunde det upplevas när vi behövde slåss för att överleva och då behövde vi stressen för att klara oss ur situationen. Nu är stress inte förknippat med omedelbar fara utan mer med att ha mycket att göra. Att ha mycket att göra behöver inte vara skadligt för oss så länge det är under en tillfällig situation/period. Den kortvariga stressen kan hjälpa oss att prestera och utföra olika saker när det krävs lite extra av oss. Vi kan exempelvis få ett stresspåslag om vi ska hålla en föreläsning, göra ett prov, är försenade till ett möte eller om vi ska hoppa fallskärm. Men när stressen blir alltför långvarig och kroppen ständigt är i ett så kallat kamp och flykt system och ingen återhämtning prioriteras då blir den stressen skadlig för oss.


När stressresponsen går igång så signalerar hjärnan till kroppen att den skall höja sin kapacitet, hjärtat slår fortare, andningen ökar och extra syre skickas till blodet så att musklerna kan förbereda sig för att arbeta hårdare. När detta sker under lång tid så blir det på bekostnad av andra funktioner i kroppen som till exempel matsmältning, sömn och kroppens återhämtning. 

När vi utsätter kroppen för långvarig stress så lyssnar vi in mycket mindre på de signaler som kroppen alarmerar kring och vi tar även sämre rationella beslut.

Stress är en funktion i kroppen som i grunden är något bra för oss, den hjälper oss ur situationer då vi behöver lite extra kraft. Stress blir dåligt för oss först när den är långvarig. Kroppen orkar nämligen inte vara i detta läge så länge, efter en tid blir stressen istället något som tär på vår kropp.